Giorgi
Dolidze
Picture of Giorgi Dolidze

ბოლო კომენტარი

Ladri di biciclette

<3 გენიალურიაა

რჩეული ფილმები

ნაჩვენებია 4 of 88 ფილმი

კედელი

ნაჩვენებია 1 - 1 პოსტიდან.
Picture of Giorgi Dolidze

რჩეული მსახიობები და რეჟისორები

ნაჩვენებია 10 სულ 82 მსახიობი

უნდა უყუროს

ნაჩვენებია 2 - 53 ფილმიდან

რეიტინგები

ნაჩვენებია 1 სულ 8 რეიტინგი