Giorgi
Qochoradze
Picture of Giorgi Qochoradze

ბოლო კომენტარი

La messa è finita

დადეთ ეს ფილმი თუ შეიძლება :)

რჩეული ფილმები

ნაჩვენებია 4 of 110 ფილმი

სიები

ნაჩვენებია 1 - 1 სიიდან

კედელი

ნაჩვენებია 0 - 0 პოსტიდან.

რჩეული მსახიობები და რეჟისორები

ნაჩვენებია 10 სულ 191 მსახიობი

უნდა უყუროს

ნაჩვენებია 2 - 481 ფილმიდან

რეიტინგები

ნაჩვენებია 1 სულ 4 რეიტინგი