უცოდველი ცოდვილი: ფილმოგრაფია

31 Mar 19
Alexander

da yvelaferi kompiuteruli grafikit ikneboda gaketebebuli, radgann axla uve ezarebat egeti mashtabebit gadageba xolme, tavze gadaijves da yvelafers mwvane otaxshi igeben

Cast Member Still

madloba, mtliani subtitrebi germanuli rogor movnaxo xom ar icit?

Cast Member Still