The Stanford Prison Experiment-ის ფანები

ნაჩვენებია 1 - 16 სულ 17 ფანი
Picture of Dato Gujejiani

Dato Gujejiani

შეუერთდა დაახლოებით 1 წლის წინ

Picture of Gio  Gio

Gio Gio

შეუერთდა დაახლოებით 1 წლის წინ

Picture of Jeg Reiser Alene

Jeg Reiser Alene

შეუერთდა დაახლოებით 1 წლის წინ

Picture of 真

შეუერთდა დაახლოებით 1 წლის წინ

Picture of ილია

ილია

შეუერთდა დაახლოებით 2 წლის წინ

Picture of Nini Gogoladze

Nini Gogoladze

შეუერთდა დაახლოებით 2 წლის წინ

Picture of Jack Ziegler

Jack Ziegler

შეუერთდა დაახლოებით 2 წლის წინ

Picture of Anano Yurashvvili

Anano Yurashvvili

შეუერთდა დაახლოებით 3 წლის წინ

Picture of Keti Babilodze

Keti Babilodze

შეუერთდა დაახლოებით 3 წლის წინ

Picture of  Faldar

Faldar

შეუერთდა დაახლოებით 3 წლის წინ

Picture of Samaritan Girl

Samaritan Girl

შეუერთდა დაახლოებით 3 წლის წინ

Picture of Ana Bakuradze

Ana Bakuradze

შეუერთდა დაახლოებით 3 წლის წინ

Picture of Beska Kardava

Beska Kardava

შეუერთდა დაახლოებით 3 წლის წინ

Picture of Violet

Violet

შეუერთდა დაახლოებით 3 წლის წინ

Picture of David Chiqovani

David Chiqovani

შეუერთდა დაახლოებით 3 წლის წინ

Picture of Cynic

Cynic

შეუერთდა დაახლოებით 3 წლის წინ