Zero Dark Thirty-ის ფანები

ნაჩვენებია 1 - 16 სულ 64 ფანი
Picture of BeQa Maisuradze

BeQa Maisuradze

შეუერთდა დაახლოებით 3 თვის წინ

Picture of Neche Nocho

Neche Nocho

შეუერთდა დაახლოებით 3 თვის წინ

Picture of David Chiqovani

David Chiqovani

შეუერთდა დაახლოებით 4 თვის წინ

Picture of Lasha Jangiani

Lasha Jangiani

შეუერთდა დაახლოებით 6 თვის წინ

Picture of Pain Killer

Pain Killer

შეუერთდა დაახლოებით 6 თვის წინ

Picture of Giorgi Kevlishvili

Giorgi Kevlishvili

შეუერთდა დაახლოებით 7 თვის წინ

Picture of Ledi Khutchua

Ledi Khutchua

შეუერთდა დაახლოებით 8 თვის წინ

Picture of -dream state-

-dream state-

შეუერთდა დაახლოებით 8 თვის წინ

Picture of Lucky Lucky

Lucky Lucky

შეუერთდა დაახლოებით 12 თვის წინ

Picture of Gio  Gio

Gio Gio

შეუერთდა დაახლოებით 12 თვის წინ

Picture of Tamar Shubitidze

Tamar Shubitidze

შეუერთდა დაახლოებით 12 თვის წინ

Picture of Zura Baidarashvili

Zura Baidarashvili

შეუერთდა დაახლოებით 1 წლის წინ

Picture of Titorelli

Titorelli

შეუერთდა დაახლოებით 1 წლის წინ

Picture of Keep Calm

Keep Calm

შეუერთდა დაახლოებით 1 წლის წინ

Picture of Irakli Dzamunashvili

Irakli Dzamunashvili

შეუერთდა დაახლოებით 1 წლის წინ

Picture of Salome Bolkvadze

Salome Bolkvadze

შეუერთდა დაახლოებით 2 წლის წინ