Zoe Saldana-ის ფანები

ნაჩვენებია 1 - 16 სულ 123 ფანი
Picture of -dream state-

-dream state-

შეუერთდა დაახლოებით 3 დღის წინ

Picture of მანუჩარ მჭედლიშვილი

მანუჩარ მჭედლიშვილი

შეუერთდა დაახლოებით 3 დღის წინ

Picture of Nika Katamadze

Nika Katamadze

შეუერთდა დაახლოებით 6 დღის წინ

Picture of ირაკლი

ირაკლი

შეუერთდა დაახლოებით 8 დღის წინ

Picture of Quentin Quentin

Quentin Quentin

შეუერთდა დაახლოებით 10 დღის წინ

Picture of Gocha Sopromadze

Gocha Sopromadze

შეუერთდა დაახლოებით 21 დღის წინ

Picture of Mai ^_^

Mai ^_^

შეუერთდა დაახლოებით 24 დღის წინ

Picture of დავით ხურციკიძე

დავით ხურციკიძე

შეუერთდა დაახლოებით 1 თვის წინ

Picture of Giorgi Siymashvili

Giorgi Siymashvili

შეუერთდა დაახლოებით 1 თვის წინ

Picture of bubuta

bubuta

შეუერთდა დაახლოებით 1 თვის წინ

Picture of Lina Vartagava

Lina Vartagava

შეუერთდა დაახლოებით 2 თვის წინ

Picture of Koko Tsurtsumia

Koko Tsurtsumia

შეუერთდა დაახლოებით 2 თვის წინ

Picture of Sofiko Toqmajishvili

Sofiko Toqmajishvili

შეუერთდა დაახლოებით 2 თვის წინ

Picture of Manckava Shushaniki

Manckava Shushaniki

შეუერთდა დაახლოებით 2 თვის წინ

Picture of Edik Petrosian

Edik Petrosian

შეუერთდა დაახლოებით 2 თვის წინ

Picture of Lasha Bibilashvili

Lasha Bibilashvili

შეუერთდა დაახლოებით 2 თვის წინ