Isao Takahata-ის ფანები

ნაჩვენებია 1 - 16 სულ 29 ფანი
Picture of Nata Zurabishvili

Nata Zurabishvili

შეუერთდა დაახლოებით 11 დღის წინ

Picture of Tamuna Laliashvili

Tamuna Laliashvili

შეუერთდა დაახლოებით 3 თვის წინ

Picture of Tako Dzodzuashvili

Tako Dzodzuashvili

შეუერთდა დაახლოებით 5 თვის წინ

Picture of Leqso Mazmishvili

Leqso Mazmishvili

შეუერთდა დაახლოებით 8 თვის წინ

Picture of Titorelli

Titorelli

შეუერთდა დაახლოებით 1 წლის წინ

Picture of Archil Narimanidze

Archil Narimanidze

შეუერთდა დაახლოებით 1 წლის წინ

Picture of David Logua

David Logua

შეუერთდა დაახლოებით 2 წლის წინ

Picture of Mariam Badriashvili

Mariam Badriashvili

შეუერთდა დაახლოებით 3 წლის წინ

Picture of Violet

Violet

შეუერთდა დაახლოებით 3 წლის წინ

Picture of Nino Berishwilly

Nino Berishwilly

შეუერთდა დაახლოებით 3 წლის წინ

Picture of სოფო

სოფო

შეუერთდა დაახლოებით 3 წლის წინ

Picture of Ephemerida

Ephemerida

შეუერთდა დაახლოებით 3 წლის წინ

Picture of Tako  Gelashvili

Tako Gelashvili

შეუერთდა დაახლოებით 4 წლის წინ

Picture of Cynic

Cynic

შეუერთდა დაახლოებით 4 წლის წინ

Picture of მარი პაპუნიძე

მარი პაპუნიძე

შეუერთდა დაახლოებით 4 წლის წინ

Picture of Tinatin Zaalishvili

Tinatin Zaalishvili

შეუერთდა დაახლოებით 4 წლის წინ